Kapat
Giriş Yap
İlgili etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap  :
Kullanıcı Adı: Kuallnıcı adınızımı unuttunuz?
Şifre: Şifrenizimi unuttunuz?
Üye değilmisiniz? Şimdi katılın!
Aranacak Kelime:
 
Araştırma Araçları:
  
Sadece:

SIGN IN

Kullanıcı Adı :
Şifre :
Dil :
EKOLOJİK YAKLAŞIM
YAPI TEKTONİĞİ
EKO KÖY
Karpaz’da gerçekleştirilecek olan tasarımlarda benimsenen çok önemli bir ilke de yapıların ekolojik olmasıdır yani çevre kirliliğini en aza indirecek, insan sağlığına uygun ortam şartlarını gerçekleştirebilecek, ekolojik dengeyi koruyan kullanıcılara daha sağlıklı ve güvenilir özgün yapı hizmeti veren yapılar sunmaktır.

Günümüzde yüzde 90-100 oranında yapay, doğaya ve canlılara yabancı olan yapı malzemeleri kullanılmakta, birçok yapay malzemeye de doğal süsü verilmekte, malzemelerin niteliklerinden dolayı içerisinde yaşayan insanlar ile uyumsuzluk ilişkisi içerisinde olan ve bu bağlamda birer organizma olarak görebileceğimiz yapılar, giderek doğadan uzaklaşmaktadır.

Eskiden yapılarda %30–40 oranında organik malzemeler (ahşap, saman, saz) ve %60–70 oranında da inorganik malzemeler...
Devamı..
Tektonik, bir başka deyişle yapı gramer ve sözlüğünü oluşturan nedensellik, çevrenin değerlerinden üretilmektedir.

Girne Amerikan Üniversitesi Karpaz Yaşam kampüsünde nesneler yan yana getirlirken, görsel tasarımda dengeyi kurarken, gerek parçalar arasında, gerekse parçaların üzerinde yer alacağı ortamın uyumlu bir beraberlik göstermesine,parçalar arasında kendini fark ettirmeyen, yadırganmayan bağımlılıklar, süreklilikler yaratılmaya çalışılmasına dikkat edilmiştir.

Bunun yanı sıra en önemli çevresel planlama unsurlarından biri olan ölçek ve oran konusunda parçaların içinde yer alacağı...
Devamı..
İnsanların birbirlerini desteklediği, sağlıklı küçük topluluklardan oluşan Eko köyler insanlık için sürdürülebilir geleneksel toplum yaşamını tekrar canlandıran ve tarih boyunca en fazla ümit veren harekettir.

Karpaz kampüsü içerisinde yer alacak Ekoköy yaşadığımız dünya ile evrendeki canlı cansız tüm oluşumlar ile de sürdürülebilir bir yaşam biçimi oluşturmaya öncülük eden bir toplumu yaratmak, “mekanik” dünyanın tüketilmiş enerjilerine karşıt olarak, birey için ve doğa için sürekli üreten ve sonsuza kadar sürdürülebilir, çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz, onların çocuklarına devredebilecekleri, dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişecekleri bir gelecek sağlamak öncelikli hedefimizdir.Bu hedef ile...
Devamı..

GAU ARICILIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ

YAPILACAK ÜRETİM ÇALIŞMALARI

BAL
ANA ARI ( KRALİÇE )
POLEN
ARI SÜTÜ
PROPOLİS
BALMUMU
ARI ZEHİRİ
BAL SİRKESİ
APİLNARNİL
ARI ÜRÜNLERİNDEN DOĞAL KREM, SABUN, ŞAMPUAN, DİŞ MACUNU VB. ÜRÜNLER

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

ARICILIK MÜZESİ
ARI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ
SEMİNER VE KONFERANSLAR

ARICILIK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) ÇALIŞMALARI

SELEKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA İLE KIBRIS ARI IRKI VE MELEZLERİNİN BELİRLENMESİ
ISLAH ÇALIŞMALARI
BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİNİN ANALİZ LAB.

GAU Karpaz Yaşam Kampüsü Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinde, arıcılığın geliştirilmesi için öncelikle Kıbrıs’taki yerli arı tür, ırk, ekotiplerini korumak ve ıslahı amacıyla bir “SUNİ TOHUMLAMA LABORATUARI” kurulacaktır. Bu laboratuarda, saf Kıbrıs arı ırkının korunması ve verimli hatlarının oluşturulması için seleksiyon ve suni tohumlama yoluyla ıslah çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışmalarla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikler yapılarak uygun yerlerde “ARI GEN MERKEZLERİ” ve “KORUMA NOKTALARI” oluşturulacaktır.

Bitkisel üretimde nitelik ve nicelik olarak ekolojik yöntemle artış sağlayan tozlaşma konusunda çalışmalar yaparak neslinin devamı arılara bağlı olan endemik bitkileri koruma çalışmaları yürütülecektir.

Merkezimizde yer alacak 1000 kovanlık arı evinde; ana ( kraliçe ) arı, bal, polen, arı sütü, propolis, balmumu, apilarnil ve arı zehiri üretimi yapılarak yeni sağlıklı üretim metotlar geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu arı evinde “ BAL SÜZME VE PAKETLEME”, “ ANA ARI ÜRETİMİ”, “ BALMUMU”, “POLEN, ARI SÜTÜ, BAL SİRKESİ, PROPOLİS VE ARI ZEHİRİ” işleme tesisleri ile geçmişten günümüze kadar arıcılıkta kullanılan ekipmanların ve arı türlerinin sergileneceği “ ARICILIK MÜZESİ” ve bal analizlerinin yapılabileceği bir “ ANALİZ LABORATUARI” da yer alacaktır. Bu laboratuarda; kalıntı ( antibiyotikler), naftalin, C4 şekerler, HMF, diastaz, prolin, nem, iletkenlik ve şeker yapısı ile ilgili analizler yapılabilecektir.

Bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi, sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması amacıyla eğitim salonlarında ve arı gözlem kovanlarında “ ARICILIK EĞİTİMLERİ” verilecektir. Bal arılarını özellikle çocuklara tanıtmak, bilgilendirerek sevdirmek ve bu şekilde farkındalık yaratarak bilgi düzeyleri arttırma hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Halkımızın sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemeye ve bilinçlendirmeye yönelik seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirerek, özellikle bal arısı konusunda modern yöntemleri uygulama yolunda çalışmalar yaparak, üreticileri aydınlatmak, onları harekete geçirerek üreticilerin işgücünü ve kısıtlı mali kaynaklarını daha verimli kullanmaları sağlanmaya yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca bölge veya yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli ana ( Kraliçe) arı üreterek yabancı ırk ve ekotip yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanması teşvik edilecek, arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalar yaparak hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri yeni ilaç-ekipman ve teknolojik gelişmelerle ilgili konularda araştırmalar yapılacaktır.